img src=''" alt=ferro silicon, ذوب , آهن , ferro alloys , ریخته گری
شرکت در نمایشگاه متالورژی تبریز تیرماه ۱۳۹۶
۱۳۹۴-۰۷-۱۹

افتتاح سایت شرکت

sld00

سایت شرکت پیشاهنگان عصر صنعت با رویکرد جدید در راستای خدمات رسانی به مشتریان عزیز راه اندازی گردید.سایت دارای بخش های مختلف می باشد.